Đời sống tâm linh

Nóng nảy là sự thất bại

Sưu Tầm |

Nóng nảy, giận dữ là một cảm xúc bình thường, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát được cơn giận của mình. Người kiểm soát được cơn giận của mình mới thật là người có định lực.

Nguyên lý y học thâm sâu trong động tác lạy Phật

Theo Thiền Phật Giáo |

Lễ Phật không chỉ là một hành động bày tỏ lòng cung kính cũng như để sám hối nghiệp chướng, điều phục tâm ngã mạn của chính mình mà còn là một phương pháp tập luyện thân thể tuyệt diệu.